Hoe en waar kunt u sparen
Home » Duurzaam sparen

Duurzaam sparen

In de Nederlandse maatschappij komt duurzaamheid en ethiek steeds hoger op de agenda te staan. Duurzame initiatieven worden verkozen boven projecten waar de focus minder op duurzaamheid ligt. Ook onder financiële dienstverleners is het belang van duurzaamheid steeds meer doorgedrongen. Steeds meer banken bieden daarom groene spaarproducten aan. Doormiddel van groen sparen kunt u de waarde van uw spaargeld verhogen en tegelijkertijd een goed doel steunen.

Bij iedere financiële dienstverlener zijn de voorwaarden echter anders, dus het is aan te raden om goed van alle voorwaarden op de hoogte te zijn voordat u voor u daadwerkelijk bij een partij een spaarrekening opent. De overeenkomsten tussen groene spaarrekeningen en gewone spaarrekeningen zijn ook groot als het aankomt op rentepercentages. Een duurzame spaarrekening kan u in veel gevallen vaak ook financieel meer opbrengen. Een tweede vorm van groen sparen is het groene spaardeposito. Bij dit deposito wordt een vast bedrag ingelegd en een vaste looptijd afgesproken. Het rentepercentage bij een groen spaardeposito is hoger dan bij een groene spaarrekening. Een bijkomend voordeel van een groen spaardeposito is dat het u ook een fiscaal voordeel oplevert bovenop de rente. Dit uit zich in een vrijstelling van vermogensrendementsheffing en belastingkorting van 1,3%. Deze fiscale voordelen gelden beiden tot een bepaald bedrag. Voor actuele informatie kunt u zich laten informeren bij uw bank. Enkele zogenaamde duurzame financiële dienstverleners investeren enkel in milieu- en natuurvriendelijke ondernemingen. Binnen de Nederlandse bancaire sector zijn de Triodos bank en de ASN bank de meest sprekende voorbeelden. Ongeacht de vorm van sparen waar u bij deze banken van gebruik maakt, u bent er altijd van verzekerd dat uw kapitaal ingezet wordt bij groene initiatieven. Deze duurzame banken zijn echter niet de enigen die duurzame spaarvormen aanbieden. Groene spaarvormen, waarbij de spaarder verzekerd is dat met zijn geld alleen geïnvesteerd wordt in duurzame projecten, worden heden ten dage ook door andere banken aangeboden naast hun 'standaard' spaarvormen. Een goed voorbeeld is ING die alle groene spaarvormen ondergebracht heeft bij de ING Groenbank. Hetzelfde doet Fortis bij de Fortis Groenbank en dit is niet het enige extra voorbeeld dat genoemd kan worden. In het geval dat u graag wilt overgaan op groen sparen, is het dan ook niet altijd nodig om van bank te veranderen. Uw bank kan u verder informeren over de precieze mogelijkheden.